Skip to main content
Om Oss

Varmt välkommen till Trygg Lön AB

Vår filosofi

På Trygg Lön tänker vi att löneprocessen börjar långt tidigare än när lönekörningen startar för månaden. Redan vid systemuppsättning sätter vi grunden för lönehanteringen. Här lägger vi stor vikt på uppsättningar utifrån varje företags unika villkor samt generella regelverk. Uppsättningen är sedan ett pågående arbete hos Trygg Lön. Inom det förändliga området lön där förutsättningarna ständigt ändras ser vi till att systemen uppdateras kontinuerligt. Utifrån detta tankesätt skapar vi arbetsprocesser som förebygger och säkerställer en korrekt lönehantering. Vi vill erbjuda trygga lönetjänster och varje medarbetare hos Trygg Lön är auktoriserad lönekonsult och certificerad inom våra system och implementation.

VÅR ARBETSPROCESS

Trygg Lön AB prioriterar säkerheten i löneprocesserna genom att implementera robusta system och strikta kontroller. Genom att använda säkra teknologier och följa lagliga riktlinjer garanterar vi att löneinformation förblir konfidentiell och korrekt. Detta säkerställer inte bara företagets efterlevnad av lagar och regler utan också medarbetarnas förtroende och trygghet i lönehanteringen. Vi tar ett förebyggande och proaktivt tillvägagångssätt för att undvika potentiella problem i löneprocessen. Genom att kontinuerligt övervaka och förbättra våra system och processer kan vi identifiera och hantera eventuella fel eller avvikelser i tid, vilket minskar risken för förseningar eller felaktigheter i löneutbetalningar.

Våra certifierade implementationskonsulter är experter på vårt lönesystem och kan skräddarsy det efter ditt företags behov. Med djupgående systemkunskap kan de optimera lönehanteringen och säkerställa effektivitet och noggrannhet i varje steg av processen. Som auktoriserade lönekonsulter har vi en djup förståelse för löneområdet och kan erbjuda skräddarsydda lösningar som är anpassade efter varje företags unika behov och situation. Vår expertis garanterar korrekta och lagliga löneutbetalningar samt effektiv hantering av eventuella lönerelaterade frågor eller problem. Våra lönekonsulter fungerar som implementationskonsulter för att säkerställa en smidig övergång till vårt lönesystem. Deras kompetens och erfarenhet bidrar till att maximera systemets potential och säkerställa att det fungerar optimalt för företagets specifika krav och förutsättningar.

Genom att arbeta proaktivt och förebyggande säkerställer vi att varje steg i löneprocessen utförs korrekt och i enlighet med gällande lagar och regler. Vår målsättning är att minimera risken för fel och avvikelser samt att säkerställa en smidig och effektiv lönehantering för våra kunder.

Ta kontakt med vårt team för att komma igång

Kontakt

Kontakta oss med frågor och funderingar samt begär offert.

Sociala Medier

Följ vårt team bakom kulisserna på Linked och lär kännas oss i lönevardagen.