Skip to main content

Din lönehantering är i trygga händer

Välkommen till Trygg Lön. På Trygg Lön vet vi att grunden är avgörande för det slutgiltiga resultatet. Arbetet börjar tillsammans med er för att anpassa systemuppsättningarna efter företagets specifika behov och önskemål.

LÖNEHANTERING

Lönehantering för ditt företag

En väl fungerande lönehantering är ett pågående arbete som behöver hållas levande. Regelverk ändras ständigt och det kan ske förändringar i företags verksamhet. Allt eftersom förutsättningar ändras behöver systemen anpassas. För oss på Trygg lön är det självklart att varje företag ska ha en fungerande och uppdaterad löneprocess som garanterar en korrekt lönehantering. Varje lönekonsult hos oss är auktoriserade inom lön och certificerade inom de system vi använder för att ha den kunskap som krävs för att möjligöra detta.

LÖNEKONSULT

Anlita auktoriserad konsult utifrån företagets behov.

Kanske ni genomgår en stor omorganisation, kanske ni behöver en kvalificerad ersättare på hel- eller deltid i samband med rekrytering, sjukdom, föräldraledighet eller en tillfällig arbetstopp. Vi på Trygg Lön har lång erfarenhet och är vana att snabbt sätta oss in i komplexa löneuppdrag. Kontakta oss för mer information.

Våra tjänster

trygg lönehantering 

trygg lönehantering 

trygg lönehantering 

trygg lönehantering 

trygg lönehantering 

Kom igång med oss

Kom igång och begär en offert av vårt team. Trygg Lön är en auktoriserad lönebyrå av Srf konsulterna. Vi följer även REKO, den svenska standarden för löne- och redovisningstjänster. Varmt välkommen!